Ym­pä­ris­tö­po­li­tiik­ka

Ympäristöllämme on meille merkitystä. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme ympäristökuormitusta mahdollisimman tehokkaasti.

Lue lisää palveluistamme täältä

Ympäristöystävällistä metalliromun kierrätystä

Tunnemme yritystoimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset ja pyrimmekin jatkuvasti vähentämään aiheuttamaamme ympäristökuormitusta mahdollisimman tehokkaasti ympäristöjärjestelmän avulla. Noudatamme toimintaamme liittyvää ympäristölainsäädäntöä ja määräyksiä sekä otamme huomioon asiakkailtamme tulevat ympäristövaatimukset ja -tiedustelut.

Tiedotamme ympäristöasioistamme avoimesti kaikille tietoa tarvitseville tahoille. Koko henkilöstömme ymmärtää tämän politiikan ja on sitoutunut sen noudattamiseen. Mikäli ympäristöasiat askarruttavat mieltäsi, olethan meihin yhteydessä.

Ympäristömme hyvinvointi on meille erittäin tärkeää, ja teemme aktiivista työtä vähentääksemme toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Olemme esimerkiksi investoineet toimitiloihimme päällystämällä piha-alueet. Haitallisten aineiden pääsy maaperään estetään ohjaamalla koko piha-alueen vedet öljynerottimen kautta.

Noudatamme työssämme SOVELLETTU ISO 14001 ympäristöjärjestelmää.

Oikeaoppisen metalliromun kierrätyksen merkitys ympäristölle – tehdään yhdessä hyvää

Metalliromun kierrätyksellä on suuri vaikutus ympäristöömme – se vaikuttaa sekä luonnonvarojen säilyttämiseen että ympäristön suojeluun. Metalliromun kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja, kuten rautaa, alumiinia ja kuparia, jotka muuten jouduttaisiin louhimaan uudelleen. Kierrätetty metalli vähentää tarvetta raaka-aineiden hankintaan ja auttaa pitämään luonnonvarat säilyneinä.

Uuden metallin valmistaminen vaatii huomattavasti enemmän energiaa kuin kierrätetyn metallin uudelleenkäyttö. Metalliromun kierrätys säästää siis energiaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä, mikä tukee ilmastonmuutoksen torjumista.

Metalliromun kierrätys vähentää kaatopaikkojen ja kaatopaikkajätteen määrää. Metalli on yksi harvoista materiaaleista, jotka voidaan kierrättää lähes rajattomasti menettämättä laatua. Lisäksi metalliromun oikeaoppinen käsittely ja kierrätys auttavat estämään metallien haitallisten ympäristövaikutusten leviämisen, kuten vesistöjen pilaantumisen ja maaperän saastumisen.

Sähköposti:
Käyntiosoite:
Kaatopaikantie 316 (Jätekukko)
70800 Kuopio